Visočica - Bianco Siberia


Osnovni proizvod kompanije "Šišković" je arhitektonsko-građevinski kamen Visočica (Bianco Siberia). Ovaj kamen se zbog izuzetnih fizičko-mehaničkih i dekorativnih svojstava preporučuje za enterijere, podove, fasade, česme, fontane, dvorišne ograde, izradu galanterije i drugog urbanog mobilijara.

Kompanija "Šišković" u vezi sa kamenom Bianco Siberia sarađuje sa italijanskom kompanijom "Margraf", čije proizvode možete pogledati na sledećem linku.

Za mermer u Visočici pored Danilovgrada kaže se da je neponovljiv i neobnovljiv prirodni dar. Zato ga koristimo odgovorno i racionalno. Kupcima je namijenjeno samo ono što je već oplemenjeno ljudskim duhom - finalni proizvod u suptilno dizajniranim formama.

Vrste obrade Visočice kojima se bavi kompanija Šišković:

 • Polirano
 • Mat brušeno
 • Štokovano
 • Antico
 • Pjeskareno

Antico 220

Bunja

Mat 220 unito

Mat 220 fjorito

Štokovano

Sitno štok četkano unito

Grubo štok četkano

Sitno štok

Grebano

Proizvodi od Visočice


Polirana i štokovana ploča d=2, 3, 4, 5 cm

 • 60 x 60 x 2
 • 70 x 70 x 2
 • 50 x 50 x 2
 • 40 x 40 x 2
 • 40 x 30 x 2
 • 40 x 20 x 2
 • 30 x 30 x 2
 • 30 x 20 x 2

Mermete d=1,1 cm

 • 40,5 x 40,5 x 1,1
 • 61,0 x 40,5 x 1,1
 • 40,5 x 30,5 x 1,1
 • 61,0 x 30,5 x 1,1
 • 30,5 x 30,5 x 1,1

Sokla

 • 30 x 10 x 1,1
 • 40 x 10 x 1,1
 • 20 x 10 x 1,1

Mermete d=1,1 cm

 • 40,5 x 40,5 x 1,1
 • 61,0 x 40,5 x 1,1
 • 40,5 x 30,5 x 1,1
 • 61,0 x 30,5 x 1,1
 • 30,5 x 30,5 x 1,1

Gazišta i čela stepenica

Solbanci i klupice

Bunja

 • slob x 15 x 3 cm
 • slob x 20 x 5 cm
 • slob x 30 x 6 cm

Table (lastre)

 • d = 2 cm
 • d = 3 cm

Karakteristike Visočice - Bianco Siberia


Kamenolom: Visočica - Montenegro

Petrografski sastav: Organsko-detrične strukture

Fizičko-mehanička svojstva:

Zapreminska masa (g/cm3): 2609

Poroznost (%): 3.2

Upijanje vode (%): 0.51

Čvrstoća na pritisak:

 • u suvom stanju (MPa): 123
 • u vodozasićenom stanju (MPa): 118
 • poslije 150 ciklusa smrzavanja (MPa): 107

Čvrstoća na savijanje (MPa): 12.912609

Otpornost prema habanju brušenjem (cm3/50cm2): 31.75

Postojan na dejstvo Na2SO4 (%): 0.02

Hemijski sastav: 99% CaCO3, Cl = 0.003%, SO3 = 0%, S2 = 0%